De cliëntenraad de Vallei

De Cliëntenraad is een regionale raad die actief is voor Veenendaal, Rhenen, en Renswoude.

Samen hebben deze drie plaatsen ongeveer 1400-1600 mensen die een uitkering krijgen. Onze taak is om de gemeente raad te geven: hoe kunnen deze mensen op de best mogelijke manier worden geholpen? Bij werk zoeken. Bij minimaregelingen aanvragen. Of bij het zoeken van vrijwilligerswerk als betaald werk (nog) niet kan.

In de Cliëntenraad zitten vier vertegenwoordigers van organisaties en zes mensen met een uitkering. Daarnaast hebben we een onafhankelijke voorzitter. Dat wil zeggen dat de voorzitter geen uitkering ontvangt en ook niet namens een organisatie in de Cliëntenraad zit.

De Cliëntenraad vergadert iedere maand, behalve in de zomer, en de vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan even een mail, dan houden we rekening met uw komst.