Adviezen

Dit zijn de adviezen die de afgelopen tijd zijn uitgebracht met reactie van het college. Pas als de reactie van het college er is, beschouwen we de adviezen en reactie als openbaar, omdat ze dan ook bij de ingezonden stukken van de gemeenteraad komen. Dus pas dan komen ze hier op de site. Soms brengen we adviezen gezamenlijk met andere raden uit, en zijn we geen eigenaar van het advies. Die adviezen zijn via de betreffende raad te vinden.

Visie Sociaal Domein Gezamenlijk advies met Wmo-raad uitgebracht
Rekenkamer Rapport Reintegratie Ongevraagd advies aan college B&W m.b.t. Plan van Aanpak Re-integratie (1)

Reactie college ongevraagd advies PvA

Motie CU over bejegening Advies verzonden, nog in afwachting reactie college
Gezamenlijk advies Doelgroepen in de Participatiewet Gezamenlijk advies met Klankbordgroepen LVB en GGZ