De klankbordgroep

Voor onze advisering richting de gemeenten is het noodzakelijk dat we makkelijk en snel een deel van onze achterban om hun mening en ervaringen kunnen vragen. Dit doen we onder andere via de digitale klankbordgroep. Voor alle adviezen en voor het verzamelen van informatie sturen we de leden van de klankbordgroep maandelijks een mail met vragen over een bepaald onderwerp, of een korte enquête. Dit kost de leden weinig tijd en wij kunnen onze advisering beter onderbouwen.

Leden kunnen ons daarnaast zelf attenderen op problemen en verhalen; op individuele zaken gaan wij niet in, maar als leden steeds dezelfde ervaringen/situaties meemaken of ervan horen, kunnen ze deze naar ons mailen. Ook kunnen leden rechtstreeks naar ons doorverwijzen, of iemand aanmelden voor de klankbordgroep.

Om (als nodig) een vuist te kunnen maken richting gemeenten is het belangrijk zoveel mogelijk input te krijgen. Nieuwe leden zijn dus heel welkom!

Heeft u een uitkering van de gemeente en/of maakt u gebruik van de minimaregelingen? Wilt u de adviezen van de Cliëntenraad helpen versterken om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken?

Meldt u dan aan via klankbordgroep@clientenraad-devallei.nl en wordt lid van de klankbordgroep.