Wat doen wij?

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een adviesraad van het college van Burgemeester en Wethouders. Wij komen bij het college op voor de belangen van alle mensen in de Participatiewet.

 

Wat doen we?

 

  • Advies geven

Wij krijgen van de gemeente de vraag om over plannen, die onze achterban aangaan, advies te geven. Ook over beleidsstukken geven we advies. Ons advies gaat eerst naar het college, en uiteindelijk naar de gemeenteraad.

Wij geven ook ongevraagd advies als wij denken dat er iets in het beleid van de gemeente beter of anders kan.

 

  • Contact houden met onze achterban

Om te weten wat er speelt, en wat er mogelijk niet goed gaat, is het belangrijk dat wij van uitkeringsgerechtigden zelf horen wat zij ervaren. De Cliëntenraad bestaat voor de helft uit uitkeringsgerechtigden, maar dat zijn er natuurlijk maar een paar. Daarom organiseren we thema-avonden, en horen wij graag per mail van onze achterban.

 

Wat doen en kunnen we niet?

 

  • Klachten oplossen

We zijn geen klachtenbureau of Ombudsman. Wij gaan niet met de gemeente in discussie over de klachten van uitkeringsgerechtigden. Daarvoor heeft de gemeente haar eigen afdeling. Het verschil tussen een adviesraad en een belangenvereniging is dat een adviesraad niet gaat over personen, maar over organisatie en structuur.

Dat neemt niet weg dat wij de klachten wel graag willen horen. Wanneer wij namelijk dezelfde soort klacht vaker horen, is dat voor ons reden om te denken dat er misschien binnen de organisatie bij de gemeente iets niet goed gaat. Dan kunnen wij actie ondernemen door te vragen wat er aan de hand is, en uiteindelijk een ongevraagd advies te geven.

 

  • Dwingen

Wij kunnen de gemeente niet dwingen iets te veranderen. We geven advies, en we kunnen blijven aandringen op verandering, maar uiteindelijk beslissen het college en de gemeenteraad samen met de afdeling.