Cliëntenraad
De vallei

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een gemeentelijke uitkering en in het algemeen voor alle minima in de Gemeente Rhenen, Renswoude & Veenendaal

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad vormt de brug tussen de gemeente en haar cliënten. Wij geven als onafhankelijke raad de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de belangen van de uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken.

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van de Participatiewet of een aanvullende bijstand, dan kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over een dienstverlening. Of u bent het niet eens met een besluit. Meld het ons als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad. Met deze informatie kunnen wij beter ons werk doen. Maar wij mogen en zullen nooit individuele problemen kunnen oplossen.

Advies

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de B&W.

Vergaderen

Maandelijks vergadert de Cliëntenraad over actuele onderwerpen.

Signaleren

U kunt uw opmerkingen of tip (anoniem) kenbaar maken via het contactformulier.

Hoe gaat het in de praktijk?

Nou in elk geval niet zonder u. Bij een nieuwe verordening of nieuw beleid, wordt de Cliëntenraad De Vallei door de Gemeente gevraagd om advies te geven. Wij gaan vervolgens onderzoeken welke gevolgen deze nieuwe verordening zal gaan hebben voor de cliënten die wij vertegenwoordigen en stellen een gezamenlijk advies op.

Als de Cliëntenraad Participatiewet signalen ontvangt dat een regeling of actie tegen de belangen van de cliënten van de Gemeente Rhenen, Renswoude of Veenendaal in gaan, dan zal en kan de Cliëntenraad  ook ongevraagd advies aan de Gemeente geven.

Ondersteun de Cliëntenraad

Wanneer iemand met een uitkering vanuit een andere gemeente naar Renswoude, Rhenen of Veenendaal is verhuisd, kunnen dingen anders geregeld zijn. Soms was er iets in de vorige gemeente dat u als cliënt ook graag in uw nieuwe gemeente gerealiseerd zou zien.

Als dit iets is dat specifiek voor mensen met een laag inkomen is, dan horen wij dat natuurlijk ook graag en kunnen wij dit aandragen bij uw gemeente. Op deze manier wordt de samenwerking tussen gemeenten en hun inwoners met de laagste inkomens positief bekrachtigd. 

Daar wordt iedereen blij van.

Als cliëntenraad doen wij er alles aan om een rechtvaardige situatie voor
uitkeringsgerechtigden en werkenden met lage inkomens te versterken en, waar mogelijk, de situatie te verbeteren.

Dit kunnen wij niet zonder u en uw inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons in contact blijven door het regelmatig bezoeken van onze site of u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Uw klachten, opmerkingen en goede ideeën kunt u met ons delen via de site of per gewone post op ons kantooradres. Ook is het mogelijk om, op afspraak, op ons kantoor in Veenendaal langs te komen om een en ander te bespreken. Dit doen wij in de regel alleen op woensdagochtenden.

Bij het kantoor is voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto’s, fietsen als driewielers en scootmobielen, bovendien is het gebouw rolstoelvriendelijk.

facilites

Is uw vraag niet beantwoord kijk dan verder via:

De Gemeente Veenendaal

Heeft u een vraag voor de gemeente maar weet u niet hoe of bij wie u deze kunt stellen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum

Sociaal Startpunt

Sociaal startpunt Veenendaal is er voor inwoners, professionals en vrijwilligers. Zij helpen u o.a. via een handige sociale kaart.

Contacteer de raad

U kunt uw opmerkingen of tip of vraag (anoniem) kenbaar maken via het contactformulier op onze site.