Over ons

cliëntenraad De vallei

Cliëntenraad de vallei is een adviesraad, geen klachtencommissie. In de praktijk zal een klachtencommissie haar cliënten, waar mogelijk, bijstaan in een persoonlijk te lopen klachten traject om tot een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen te komen.

Onze adviesraad is een adviesorgaan en brengt adviezen uit aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Ons advies wordt door betreffende gemeenten gevraagd wanneer het gaat over nieuwe regelgeving en uitvoering hiervan betreffende uitkeringen en minimaregelingen.

Ook brengen wij ongevraagde adviezen uit, bijvoorbeeld wanneer we uit onze achterban, dat bent u, klachten of ideeën doorgespeeld krijgen.
Wanneer eenzelfde klacht ons een aantal keren door verschillende mensen is toegespeeld, bundelen we deze en checken wij dit met de betreffende gemeente. Hier kunnen bijvoorbeeld nieuwe afspraken uit voortkomen welke wij bekrachtigen met een ongevraagd advies.

Welke klachten bundelen wij? Elke klacht met betrekking op het aanvragen, verkrijgen, uitbetalen en behouden van een uitkering en/of minimaregeling(en), maar ook klachten met betrekking tot het het doorgeven van uw vakantie, wel of niet naar het buitenland.

Tevens kunt u ons laten weten wanneer u denkt onjuist behandeld te zijn door uw gemeente, of wanneer u zich in de steek gelaten voelt ten aanzien van het re-integratietraject. Alle soorten klachten betreffende uw relatie met uw gemeente aangaande uw uitkering en/of minimaregeling(en), kunt u aan ons melden.

Hierbij is het belangrijk te weten dat wij nooit uw persoonlijke gegevens met de gemeente delen. Uw klacht blijft anoniem en zal alleen gebundeld met gelijksoortige klachten met de gemeente worden besproken. Uw anonimiteit blijft daarom altijd gewaarborgd.

de ervaring van onze leden

Met mijn ervaring in de maatschappelijke dienstverlening als sociale indicatiesteller en ook als zelfstandig werkend therapeut voor mensen met fysieke en/of psychische beperkingen, gecombineerd met mijn eigen gezondheidsproblemen, maken dat ik ervaringsdeskundig ben in waar mensen met een beperking en mensen met een uitkering zoal tegenaan lopen. Dit helpt mij niet alleen me te verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt; ik kan me ook prima voorstellen wat voor impact het aanvragen en hebben van een uitkering en minimaregelingen heeft op de leefwereld van mensen. Hiermee hoop ik een extra dimensie te kunnen geven aan de adviezen die wij aan de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal uitbrengen. Nu ik zelf niet meer kan werken, wil ik me wel blijven inzetten voor mensen. De cliëntenraad is voor mij de plek waar ik dat kan doen en dit geeft weer de invulling aan mijn leven dat was weggevallen.
E. Harder
Cliënt-Lid voor Rhenen

Benieuwd wie er in de cliëntenraad zitten?

Bekijk onze Cliëntenraad leden, mocht je interesse of vragen hebben over de samenstelling of de regels hiervan? Stuur ons een mailtje en we leggen u graag uit hoe het werkt.